Sociology

Az angol nyelvű Sociology kurzuson az elméleti ismeretek elsajátítása mellett hangsúlyt kapnak a gyakorlati, hallgatókat érdeklő és érintő jelenségek elemzései is. Az órán azokat a tudásanyagokat mozgósítom, melyeket tudományos karrierem, külföldi és hazai szakmai gyakorlatom során halmoztam fel. A célom az, hogy jól használható tudást adjak át a hallgatóknak. Ezért a tananyagba igyekszem minél többet bevonni a külföldi oktatói tapasztalataimból, és rámutatok a kurzus során tárgyalt témák nemzetközi perspektíváira is. És hogy miért érdemes angolul tanulni a szociológiát? Mert szakszavakat, szaknyelvi fordulatokat sajátíthatsz el, ami a későbbiekben jó alapot jelent az angol nyelvű társadalomtudományi szakirodalmak tanulmányozásához, és a külföldi képzésekben is előnyt jelent.

Dr. Kocsis János Bálázs, PhD, városszociológus, tanulmányait a BME-n, az ELTE-n és a Leicesteri Egyetemen (Anglia) végezte. 2003 óta oktat a BME-n, 2015-16-ban az Indiana Egyetem (Bloomington, USA) vendégoktatója volt. Városszociológusként elsősorban a városi társadalmak, a városi élet különböző aspektusaival foglalkozik; az oktatás mellett számos témakörhöz kapcsolódóan vett részt hazai és nemzetközi kutatási projektekben. Szívesen fedezi fel különböző városok, települések kevéssé ismert oldalait – a rejtett zugokat és érdekes helyeket – távol a kitaposott ösvényektől. 

#BMEKomMediaBA